Achtergrondinformatie over
Boegem Balsem CE-0344

 

VERANTWOORDING VOOR DE TOEPASSING VAN BOEGEM BALSEM ALS MEDISCH HULPMIDDEL

 

Boegem balsem is een medisch hulpmiddel en wordt toegepast als eerste hulpbehandeling van de verbrande (bestraalde) huid die gesloten is. Tevens verzorgt Boegem balsem de ruwe, droge, geïrriteerde (gesloten) en schrale huid.

Bij oververhitting van de huid is het essentieel dat de hitte die de huid binnendringt zo spoedig mogelijk wordt afgevoerd om schade aan de onderliggende weefsels te voorkomen of te beperken.

Het menselijk lichaam heeft een efficiënt mechanisme om overtollige hitte af te voeren. Het uitgebreide bloedvatenstelsel kan de binnendringende hitte via de bloedvaten in de omgeving van de verhitte huid afvoeren. De zweetkliertjes in de huid zullen de hitte aan de omgeving kunnen afstaan.

Om te bepalen of Boegem balsem deze functies zou ondersteunen werd door TNO – Zeist in 1992 een onderzoek uitgevoerd bij proefpersonen met toestemming van de Medisch Ethische Commissie van TNO. Het onderzoek diende bij mensen uitgevoerd te worden omdat de hitteafvoerende werking bij de mens niet bij proefdieren objectief na te bootsen is, aldus de onderzoeker. Als de huid langer dan 3 seconden aan water met een temperatuur van 60 graden celsius wordt blootgesteld ontstaat er onomkeerbare celschade. Omdat deelnemers aan wetenschappelijk onderzoek geen schade mogen oplopen werd de temperatuur door de commissie op 60 graden vastgesteld. In een voorstudie werd vastgesteld hoe lang de huid in water van 60 graden ondergedompeld kan blijven. De maximale duur was zonder uitzondering 3 seconden omdat de pijn ondraaglijk werd.

De balsem behandeling diende vergeleken te worden met de in Nederland gebruikelijke koud water koeling. In het TNO Report V92.549 wordt o.a. geconcludeerd: “ De onmiddellijke behandeling van heet-water verbranding met Boegem balsem bevordert het uittreden van warmte (toegenomen geleiding van hitte ) en laat de plaatselijke doorbloeding van de huid beter intact, dan de behandeling met koud stromend water. Dit is zeer essentieel in het kader van de onmiddellijke behandeling van warmte letsels, omdat de duur van de inwerking van warmte in hoge mate verbonden is met weefselschade, onafhankelijk van de oorzaak van de oververhitting”.

Boegem balsem dient als medisch hulpmiddel uitsluitend op de gesloten huid te worden toegepast. De balsem is kleurloos waardoor de huid tijdens en na gebruik goed te beoordelen blijft.

Naast zonnebloemolie en vaseline is sesamolie een bestanddeel van de balsem. Sesamolie zou mogelijk een allergische reactie kunnen veroorzaken. Om te laten bepalen of sesamolie, in combinatie met de andere bestanddelen van de balsem allergische reacties zou geven, voerde een hoogleraar in de dermatologie een voor deze toepassing gebruikelijk onderzoek uit bij vijftig proef personen. Hij melde het volgende; “Het verheugt ons u te kunnen mededelen dat zich in het geheel geen huidreacties hebben voorgedaan. Er werden nimmer orthoergische (irritatie) noch allergische reacties waargenomen. Dit betekent dat het om een in dermatologisch en allergologisch opzicht veilig product gaat”.

Er zijn de afgelopen 22 jaar ruim 200.000 eenheden Boegem Balsem verkocht. In deze periode zijn er bij de fabrikant Boegem Gezondheidszorg b.v. geen klachten gemeld over de werking van Boegem Balsem, ook niet wat de genoemde mogelijke allergische reacties betreft. Dit neemt niet weg dat een irritatie of allergische reactie nooit helemaal is uit te sluiten.

Wanneer u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen dan dient u dit product niet te gebruiken.

Bij een eventuele onverwachte reactie dient u een arts te raadplegen en verzoeken wij u dit aan ons te melden.

Het snel verdwijnen van de pijn is een veelvuldig genoemde ervaring van gebruikers van de balsem op de verbrande huid, die gesloten is. De pijn wordt als schrijnend ervaren en het versneld verdwijnen ervan wordt als heilzaam beschouwd. Op een geïrriteerde gesloten huid kan de balsem een verzachtend effect hebben.

Bij een correcte toepassing van Boegem Balsem volgens de instructie in de bijsluiter zijn er voor zover bekend geen tegenindicaties voor het gebruik ervan.

Zoek bij ernstige brandwonden zo snel mogelijk medische hulp!