Aanmelden

U kunt zich telefonisch aanmelden op nummer 035 - 6218973.

Als ik afwezig ben, kunt u het antwoordapparaat inspreken.
U kunt ook een e-mailbericht sturen naar info@boegemgezondheidszorg.nl

Aanmelding voor yoga en aerobic geldt voor het gehele cursusjaar.

Als u tussentijds wil stoppen kunt u dit schriftelijk bekend maken waarbij een opzegtermijn geldt van één maand.