Griepprik effectief tegen kanker ?

 

Is de griepprik als hij in tumorcellen wordt geïnjecteerd effectief om door het eigen afweersysteem tumorcellen te laten vernietigen?

Door levende virussen in tumorweefsel te injecteren kan het afweersysteem van een patiënt geactiveerd worden om de tumorcellen te vernietigen. Er zijn indrukwekkende resultaten met min of meer vergelijkbare injecties met virussen in en nabij tumorweefsel van uitbehandelde kankerpatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen behaald. Omdat deze mogelijkheid (nog) niet aan iedereen wordt aangeboden kan een injectie met de onschadelijke griepprik in tumorweefsel hopelijk alsnog een kans voor deze patiënten bieden.

Het vergt veel tijd voordat zo’n behandeling beschikbaar komt en die tijd hebben uitbehandelde kankerpatiënten niet. De griepprik is een bestaand middel dat in tumorweefsel geïnjecteerd misschien een vergelijkbare reactie kan veroorzaken. Indien effectief dan kan deze binnen afzienbare tijd door artsen bij uitbehandelde kankerpatiënten worden toegepast. De enige vraag die op zeer korte termijn beantwoord kan worden is of de onschadelijk gemaakte virussen van de griepprik in tumorweefsel geïnjecteerd het afweersysteem ook kan activeren om de tumorcellen te vernietigen.

Ieder najaar worden ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders met de onschadelijk gemaakte virussen van de griepprik geÔnjecteerd. Het Rijks Instituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) noemt de griepprik dan ook onschadelijk. Bovendien blijkt dat deze onschadelijk gemaakte virussen ook in de spieren van kankerpatiŽnten geÔnjecteerd, een reactie van hun afweersysteem tegen deze virussen kan veroorzaken. De (on) mogelijkheid om de griepprik tegen kanker in te zetten is op 19 mei 2019 aan de Minister van Volksgezondheid voorgelegd. Drie maanden later (21 augustus 2019) kreeg ik bericht dat men deze informatie naar het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) had doorgestuurd. Omdat uitbehandelde kankerpatiŽnten misschien baat bij deze mogelijkheid hebben en dit met hun behandelend arts kunnen bespreken, heb ik in afwachting van een reactie van het RIVM of het Ministerie van Volksgezondheid besloten om deze mogelijkheid openbaar te maken.

Hopelijk is de hierna volgende informatie duidelijk en voldoende voor uitbehandelde patiŽnten en hun naasten om goed voorbereid een gesprek met hun behandelend arts aan te gaan.

Kees Boegem november 2019

Deze informatie is geheel afkomstig van artsen en onderzoekers, zodat hun collegaís die patiŽnten behandelen hiervan al op de hoogte kunnen zijn. Het enige nieuwe aan deze informatie is het idee om vast te stellen of de immuunreactie ook door ongevaarlijk gemaakte virussen van de griepprik kan worden opgewekt.

Samenvatting
Het afweersysteem van kankerpatiŽnten kan tumorcellen niet herkennen en laat hen om die reden ongemoeid. Als een virus in tumorweefsel wordt geÔnjecteerd dan kunnen tumorcellen wel herkend en door het afweersysteem vernietigd worden. Deze benadering vergt veel tijd aan onderzoek zoals het onschadelijk maken van levende virussen, investeringen en toestemming van commissies. Uitbehandelde kankerpatiŽnten hebben geen tijd om op nieuwe onderzoeksresultaten te wachten. Als het zo mag zijn dat de onschadelijk gemaakte virussen van de griepprik een zelfde reactie van het afweersysteem kunnen veroorzaken zoals levende virussen dat kunnen, dan zal deze mogelijkheid nog een realistische kans kunnen bieden aan uitbehandelde kankerpatiŽnten. In de praktijk komt het erop neer dat een patiŽnt zijn of haar arts kan vragen of die bereid is om de griepprik in tumorweefsel te injecteren. Zo vermeldt een Nederlandse onderzoekster dat als het afweersysteem in actie komt een week na het injecteren van een stof die het immuunsysteem activeert er al minder uitzaaiingen in de lymfeklieren kunnen worden aangetroffen. Het immuunsysteem krijgt zoín boost dat het jaren later nog de uitgroei van nieuwe tumoren lijkt te kunnen voorkomen.

Achtergrond
De medische wetenschap heeft een aantal hoopgevende resultaten behaald met het activeren van het afweersysteem door levende maar onschadelijk gemaakte virussen in en nabij tumorweefsel te injecteren. Het afweersysteem van kankerpatiŽnten herkent geen tumorcellen, zodat deze zich ongehinderd kunnen vermeerderen. Het afweersysteem van deze patiŽnten kan wel virussen herkennen en vernietigen. Door virussen in tumorweefsel te injecteren bleek het afweersysteem deze wel te kunnen herkennen en te vernietigen. Bovendien bleken daarna tumorcellen die niet met een virus geÔnjecteerd werden ook door het afweersysteem herkend en vernietigd te kunnen worden. Misschien dat het afweersysteem ůůk geactiveerd kan worden door virussen van de griepprik die al onschadelijk zijn in tumorweefsel te injecteren. De griepprik bevat onschadelijk gemaakte virussen, wordt in spierweefsel geÔnjecteerd en wordt door het (RIVM) als veilig gepresenteerd.

Onderzoek heeft aangetoond dat de griepprik in spierweefsel van kankerpatiŽnten geÔnjecteerd ook bij hen het afweersysteem tegen deze virussen activeert.
De vraag die eenvoudig en spoedig beantwoord zal kunnen worden is of deze onschadelijke virussen in tumorweefsel geÔnjecteerd het afweersysteem van de patiŽnten wel of niet activeert om de tumorcellen alsnog te vernietigen. Met het relatief snel overlijden van de uitbehandelde patiŽnt in het vooruitzicht zal deze mogelijkheid door artsen hopelijk als veilig genoeg kunnen worden beschouwd voor het injecteren van tumorweefsel. Voor uitbehandelde kankerpatiŽnten zullen resultaten van lopende en hoopgevende onderzoeken en goedkeuring van dergelijke onderzoeken in de meeste gevallen te laat komen. Daarom bedacht ik dat een aantal van hen misschien nog een kans op overleven kunnen hebben door de redenen waarom de onderzoeken zoveel tijd vergen te vermijden. Naast strenge regelgeving, administratieve eisen en hoge kosten is een van die redenen de veiligheid voor de patiŽnt.

Maar is het injecteren van tumorweefsel met de virussen van de griepprik wel veilig voor uitbehandelde kankerpatiŽnten en moet daar geen onderzoek naar worden gedaan?
Omdat uitbehandelde patiŽnten weinig tijd hebben om nog een kans op overleven te benutten zocht ik naar een wat veiligheid betreft al bewezen veilige methode. Deze is gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen in de immunotherapie. Deze methode zal een redelijke kans van slagen kunnen hebben en door de arts van de uitbehandelde patiŽnt gegeven kunnen worden. Bovendien is de griepprik volop beschikbaar en relatief goedkoop. Deze behandeling, een of enkele injecties in tumorweefsel zal naar verwachting niet belastend voor patiŽnten zijn.

De toepassing van de griepprik in tumorweefsel geÔnjecteerd met als doel het afweersysteem te activeren en daardoor tumorcellen te vernietigen is voor zover bekend nieuw en niet onderzocht. Bovendien wordt de griepprik tot op heden alleen in spieren en niet in tumorweefsel geÔnjecteerd. De griepprik is echter een beproefd en door het RIVM veilig geacht middel dat jaarlijks bij ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders in de spieren wordt geÔnjecteerd. Door het injecteren van de griepprik in tumorweefsel van uitbehandelde patiŽnten door hun arts zal hij of zij binnen afzienbare tijd kunnen vaststellen of deze mogelijkheid wel of niet effectief is.

Indien uitbehandelde patiŽnten en zijn of haar naasten besluiten om deze mogelijkheid met hun arts te bespreken dan kan de volgende informatie daarbij behulpzaam zijn. Indien u te horen hebt gekregen dat uw arts geen mogelijkheden meer ter beschikking heeft om de groei van uw tumorcellen te bestrijden, dan kunt u uw arts verzoeken om wat tumorweefsel met onschadelijk gemaakte virussen van de griepprik te injecteren. Daarna is het afwachten of het tumorweefsel wel of niet zal afnemen. Door de uitzichtloze situatie waar deze patiŽnten door hun arts van doordrongen werden zal bij hen de vraag kunnen opkomen of Ďhet nog wel zin heeft om hulp aan hun arts te vragen.í Uiteraard heeft iedere mogelijkheid zijn grenzen, maar uit een van de studies over immunotherapie is gebleken dat een week na het injecteren er al minder uitzaaiingen in de lymfeklieren werden aangetroffen. ďHet immuunsysteem krijgt zoín boost dat het jaren later nog de uitgroei van nieuwe tumoren lijkt te kunnen voorkomen.Ē Als uw arts overweegt om uw verzoek in te willigen dan zal hij of zij uw verzoek aan het bestuur van het ziekenhuis moeten voorleggen en hen om toestemming moeten vragen.

Lab test
De mogelijkheid is beschikbaar om met wat bloed en tumorcellen van de patiŽnt in het laboratorium vast te stellen of deze gewenste reactie zal kunnen optreden. Als deze reactie wel of niet in het laboratorium optreedt geeft dat echter nog geen zekerheid of die waarneming ook in het lichaam wel of niet plaatsvindt. Een injectie in tumorweefsel lijkt dan ook de meest directe en zekerste methode om objectief vast te stellen of het afweersysteem alsnog de tumorcellen zal vernietigen.

Uitbehandeld
Vele duizenden gezinnen lijden omdat een gezinslid is uitbehandeld. Deze informatie heeft als doel patiënten en hun naasten goed te informeren. Mochten zij deze mogelijkheid aan hun arts willen voorleggen dan kunnen zij hopelijk goed voorbereid dit gesprek aangaan. Bij het maken van een afspraak zal er om de reden van een bezoek worden gevraagd, de patiënt is immers uitbehandeld en door de oncoloog naar de huisarts terugverwezen. De patiënt kan desgewenst deze informatie doorgeven. Daardoor kan de oncoloog de voor hem of haar relevante informatie voorafgaand een gesprek even doornemen.

Deskundigen
Er blijkt een aantal mogelijkheden onderzocht te zijn en onderzocht te worden die de tekortkoming van niet-herkenning door de afweercellen tegen tumorcellen kunnen corrigeren. Dit zijn er enkele van:
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Amsterdam
Twee gepromoveerde urologen van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis verklaren over de immunotherapie onder andere: ďEr is nieuwe hoop voor de 'zware' gevallen van blaaskanker. Dat geeft spectaculaire resultaten. Het is nu nog experimenteel, maar het is heel veelbelovend. Het geeft nieuwe kansen aan mensen met uitzaaiingen en grote blaastumoren.Ē ďJe hebt weinig mensen die je helemaal geneest door ze vooraf met chemotherapie te behandelen. Maar bij immunotherapie zie je zelfs weleens dat de blaaskanker volledig verdwijnt bij mensen die geen kans meer hadden.Ē ďEen tumor maakt zichzelf onzichtbaar voor ons afweersysteem. De immuuntherapie maakt de tumor weer zichtbaar en dan gaat het afweersysteem aan de gang met het opruimen van de tumor. Dat lukt niet bij iedereen, benadrukt Bas van RhijnĒ. 2019.
Erasmus MC Rotterdam
In het Erasmus MC doet o.a. neurochirurg Clemens Driven onderzoek naar het effect van een gemodificeerd verkoudheidsvirus dat men in de hersenen injecteert en alleen de kwaadaardige cellen aanpakt. ďDe patiŽnt bij wie we dit uitvoerden is vijf jaar later nog steeds in leven. Op dit moment zorgen strenge regelgeving, administratieve eisen en hoge kosten ervoor dat deze behandelingen nog niet kunnen worden toegepast.Ē 2018
Erasmus MC Rotterdam
De Rotterdamse hoogleraar en chirurg Casper van Eijck legt zich toe op alvleesklierkanker. De hoogleraar kwam in contact met een veearts uit Drenthe en een kennis van deze man, die beiden hadden geleden aan alvleesklierkanker. Ze waren van deze nare ziekte afgekomen door zich te besmetten met het vogelgriepvirus. Van Eijcks interesse was gewekt en hij heeft inmiddels een onderzoeksteam samengesteld. Van Eijck ontwikkelt op dit moment een zogenaamde viro-immunotherapie, waarbij virussen in de tumorcel blijven. ĎHierdoor gaat de tumorcel kapot en wekken we een immuunreactie op in het lichaam. Het is echt een combinatietherapie waarbij we op zoek zijn naar de beste combinatie van medicijnen en virussen.í 2018
VU Medisch Centrum Amsterdam
In het VU Medisch Centrum onderzocht men de stof CpG-B voor de behandeling van melanomen. Deze stof lijkt op het DNA van bacteriŽn en wordt door het immuunsysteem herkend als indringer. Volgens onderzoekster De Gruijl werden er ďeen week na het injecteren al minder uitzaaiingen in de lymfeklieren aangetroffen. Het immuunsysteem krijgt zoín boost dat het jaren later nog de uitgroei van nieuwe tumoren lijkt te kunnen voorkomen.Ē 2017
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Amsterdam
Professor Schumacher verklaart o.a. : ďMaar het mooie van het afweersysteem is dat het een geheugenfunctie heeft. Dus ook als de behandeling stopt dan zal bij sommige patiŽnten nog steeds de afweerreactie doorgaan en dat is natuurlijk iets unieks van de immunotherapie.Ē 2016.
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Amsterdam
Hoogleraar Haanen van de afdeling medische oncologie van het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis verklaart: ďDe ontwikkeling van immunotherapie gaat Ďindrukwekkend snelí, de behandeling dreigt echter onbetaalbaar te worden.Ē 2014

Als de virussen van de griepprik eveneens het afweersysteem kunnen activeren dan zal dat een veilige en relatief goedkope behandeling tegen kanker kunnen worden.

Disclaimer
De op deze site vermelde informatie is bedoeld voor kankerpatiŽnten en hun naasten om deze met de behandelend arts door te spreken. Samen met hem of haar kunnen eventuele mogelijkheden worden overwogen.

 

Correspondentie met de Rijksoverheid

19 mei 2019
- brief aan minister H.M. de Jonge (VWS)
- bijlage

21 augustus 2019
- antwoordbrief van ministerie VWS

16 oktober 2019
- verzoek aan VWS om reactie van RIVM

11 maart 2020
- antwoordbrief van VWS met reactie RIVM
- bijlage: Am. studie naar effect griepprik

6 april 2020
- brief aan de Minister President
- bijlage: aanvullende info
- bijlage: Am. studie naar effect griepprik