Eerste Hulp

 

Volgens brandwondenspecialisten genezen diepe verbrandingen met achterlating van littekens. Het afvoeren van de hitte uit de huid dient daarom zo snel mogelijk gerealiseerd te worden zodat de brandwond zo oppervlakkig mogelijk kan blijven.

De optimale eerste hulp behandeling bij verbranding van de huid.
Volgens de brandwonden specialisten dringt de hitte letterlijk iedere seconde dieper de huid in zodat deze ernstiger kan beschadigen. Breng zo spoedig mogelijk een dikke laag balsem op een verbandgaas aan of gebruik enkele lagen schoon keukenpapier. De balsem kan ook rechtstreeks vanuit de tube op de verbrande huid worden aangebracht, met de spatel verdeeld en worden afgedekt met een verbandgaas. Indien bijvoorbeeld een hete vloeistof over kleding is gestroomd of kleding gesmolten is, trek dan alleen de loszittende kleding voorzichtig uit. Indien een deel van de kleding vastzit laat deze dan op haar plaats en breng ook een dikke laag balsem over deze kleding aan. De vette balsem kan effectief zijn om de vastzittende kleding los te weken zonder daarbij de kwetsbare verbrande huid eronder te beschadigen. De snelheid waarmee de balsem wordt opgebracht is belangrijker dan de wijze van aanbrengen. Door de balsem op een verbandgaas of bij de afwezigheid daarvan op een stuk keukenpapier uit te spreiden kan deze direct op een hygiënische manier op de verbrande huid worden aangebracht. Zie ook beide video's ter illustratie.

In het tijschrift Medisch Contact van 15 augustus 1986 zijn twee grafieken afgebeeld. De ene laat zien welke cel- en weefschade optreedt bij temperaturen boven de kritische grens van 44 graden Celsius. De andere laat de relatie zien tussen de tijdsduur en de intensiteit van de warmte-inwerking. Klik hier voor de grafieken.

balsem en gaas op arm

Opgebrachte balsem zal de hitte opnemen en daardoor smelten. Als de balsem vloeibaar is geworden, is dat het moment om opnieuw balsem aan te brengen. Deze handeling herhalen tot de balsem niet meer vloeibaar wordt.
Afhankelijk van de ernst van de verbranding kan het verbandgaas met de balsem, nadat zij niet meer vloeibaar wordt met verband worden vastgezet en na ongeveer twaalf uur worden verwijderd. Indien de huid verbrand en bijvoorbeeld blaren heeft die nog gesloten zijn, de handeling herhalen. Het vocht in de blaren beschermd de verbrande huid tegen infectie en uitdroging. Hoe langer deze gesloten blijven hoe meer tijd de onderhuid heeft om op een veilige wijze te herstellen. Als er voldoende balsem wordt opgebracht zijn de verbandwisselingen volstrekt pijnloos en blijven de kwetsbare blaren zo lang mogelijk intact. Als de blaren opengaan kan een arts de inmiddels herstellende onderhuid behandelen.

Een jong kind had haar handpalm tegen een hete houtkachel gedrukt. De ouders zijn bekend met Boegem Balsem en hebben er vrijwel direct een dikke laag van opgebracht. Na enkele malen opnieuw balsem opgebracht te hebben smolt deze niet meer. Een half uur later was de pijn verdwenen en werd het handje ingepakt zodat zij verder kon spelen. Enkele uren later was een blaar ontstaan zoals op foto 1. Deze bleef zes dagen intact. Tien dagen na de verbranding was de verbrande huid mooi hersteld zoals foto 2 laat zien.

 


1-balsem aanbrengen op verbandgaas


2-verbandgaas aanbrengen op huid


 

habdje met blaarfoto 1: kinderhandje met blaar

kinderhandje hersteldfoto2: herstel na 10 dagen

 

Jonge kinderen vormen een kwetsbare groep, maar ouders, grootouders en verzorgenden kunnen de schade beperkt houden.
Als de balsem voorhanden is en zo spoedig mogelijk op een gesloten verbrande huid is aangebracht neem dan direct contact op met de hulpdiensten. In afwachting van of op weg naar medische hulp kan de hitte effectief aan de balsem worden afgestaan waardoor de schade zo beperkt mogelijk kan blijven. Indien mogelijk en afhankelijk van de afstand naar medische hulp kan tijdens het vervoer opnieuw balsem aangebracht worden.
Deze handeling is cruciaal in het belang van het slachtoffer. De hitte kan op deze wijze zo oppervlakkig mogelijk blijven en de kans op een mooi herstel van de verbrande huid vergroten.
Uit verhalen van gebruikers blijkt dat de pijn zowel bij volwassenen als kinderen snel verdwijnt. Hierdoor kan ook de paniek bij ouder en kind snel verdwijnen. De tijd tussen het aanbrengen van de balsem en een bezoek aan een arts kan al genoeg zijn om de overtollige hitte en daarmee de pijn en de angst weg te nemen zoals bij het kind op foto 3 is te zien.

Een tweede praktijkvoorbeeld van een optimale eerste hulpbehandeling met Boegem Balsem. De oorzaak was een hete vloeistof. De beschadigde huid van het kind op foto 3 is goed doorbloed en is door een effectieve afvoer van de overtollige hitte oppervlakkig gebleven. Deze beschadigde huid kon daardoor zonder littekenweefsel herstellen zoals foto 4 laat zien.

Informatie om de vraag te helpen beantwoorden voor welke eerste hulpbehandeling gekozen kan worden.
Een gezondheidsadvies aan de bevolking mag alleen gegeven worden nadat er door de beroepsgroep onderzoek is gedaan naar de veiligheid en effectiviteit van zo’n advies. Indien niet aan die voorwaarde is voldaan is er sprake van kwakzalverij, aldus de Vereniging tegen de Kwakzalverij.
Boegem Balsem werd voordat het als eerste hulpbehandeling van de verbrande huid aan de bevolking kon worden aanbevolen door TNO onderzocht. Omdat TNO tot de medische beroepsgroep behoort, voldeed Boegem Balsem aan de criteria voor goed wetenschappelijk onderzoek.
Het door de officiële instanties uitgedragen advies voor de eerste hulpbehandeling van de verbrande huid met de waterkoeling lijkt niet aan die door de beroepsgroep zelf uitgedragen eis te hebben voldaan en niet te voldoen.
Nadat het meer bekendheid kreeg dat er voor het TNO onderzoek in 1992 nooit eerder onderzoek werd uitgevoerd naar koelen van de verbrande menselijke huid met koud water en de nadelige invloed daarvan was aangetoond, werd dit advies door de officiële instanties veranderd door koelen met lauw water.
Ook dit nieuwe advies werd uitgedragen zonder onderzoek naar de mogelijke verschillen tussen koud en lauw water koeling op de verbrande menselijke huid. Het is dan ook niet bewezen of koelen met lauw water effectiever of schadelijker is dan koelen met koud water. De aanwezigheid van bacteriën die door de brandwondenspecialisten zo gevreesd worden zijn in lauw water vanzelfsprekend talrijker dan in koud water.

In 2019 werd het aanvullende advies aan de bevolking gegeven om na koeling van brandwonden met zacht stromend water het slachtoffer met huishoudfolie te omwikkelen.
Op een animatie van de Nederlandse Brandwonden Stichting wordt zelfs de gehele romp van een baby met een verbrande borst na koeling met water met huishoudfolie omwikkeld. Indien er na koeling nog hitte in de huid is achtergebleven kan deze het lichaam echter niet verlaten omdat het huishoudfolie een isolerende laag vormt. Afhankelijk van de ernst van de verbranding kan dit advies de schade verergeren en het slachtoffer in gevaar brengen.
In 2019 is er aandacht in de Nederlandse media geweest voor een aantal overleden slachtoffers door een toegenomen hitte in het lichaam. Deze oververhitting werd veroorzaakt door sporten tijdens te hoge buitentemperaturen. Omdat een van deze slachtoffers door oververhitting in shock raakte en daardoor trilde, dachten hulpverleners dat het goed was om het slachtoffer met isolerende folie af te dekken. Deze behandeling bleek het slachtoffer fataal te zijn geworden.

Ook bij slachtoffers van brandwonden zou een niet adequaat afgevoerde hitte die door aanbrengen van folie ‘opgesloten’ wordt, gevreesd moeten worden. De eiwitten in het lichaam kunnen door de toegenomen hitte gaan stollen waardoor de patiënt in levensgevaar kan gaan verkeren. Afdekken met folie zolang de hitte niet geheel is afgevoerd kan het slachtoffer onnodig schade berokkenen. Van medici, dus zeker van leken kan niet verwacht worden dat zij objectief kunnen vaststellen of de hitte na koeling geheel is afgevoerd. Een infrarood scanner kan dit wel objectief bepalen.
Dat is de reden dat dit eerste hulp advies eerst onderzocht had en zal moeten worden op veiligheid en effectiviteit ofwel aan de eisen voor goed wetenschappelijk onderzoek te hebben voldaan. Dit advies zou ingetrokken moeten worden totdat onderzoek heeft aangetoond dat het toepassen ook door leken veilig en efficiënt is. Door deze maatregel kan de kans op een fatale afloop van dit opgevolgde advies vermeden worden.

 

foto kind verbrande halsfoto 3: verbrande huid van de hals

foto kind-herstelde halsfoto 4: herstelde hals-huid

 

Attentie
Boegem Balsem is gecertificeerd als medisch hulpmiddel volgens de Europese richtlijnen. Door de certificering is het toegestaan om met de balsem een gesloten verbrande huid te behandelen. Bij ernstige brandwonden dient u zich bij een arts te melden. Boegem kan door de Nederlandse wetgeving geen brandwonden behandelen en beperkt zich tot het uiteenzetten van de werking en het gebruik van de balsem. Hij adviseert patiënten of hun ouders deze informatie met hun arts te bespreken.
Zie ook de disclaimer door te klikken op de link hiernaast.

  disclaimer