Nieuwe ontwikkelingen

 

Met interesse lees ik al meer dan 25 jaar artikelen over medische ontwikkelingen.
Het is geen uitzondering dat effectievere diagnoses en behandelingen niet of pas jaren later voor patiënten beschikbaar komen. Die situatie heeft mij ertoe gebracht om deze mogelijkheden die de medische wetenschap per direct kan bieden onder de aandacht te brengen. De beschreven mogelijkheden zijn zonder uitzondering aan artsen voorbehouden.
Na beoordeling van een behandelend arts zal het toepassen van de mogelijkheden een laatste kans voor bijvoorbeeld uitbehandelde kankerpatiënten kunnen zijn. Artsen worden aan strikte regelgeving gehouden. Het initiatief om deze mogelijkheden toe te passen zal in eerste instantie dan ook van patiënten en hun naasten moeten komen. Vandaar dat getracht is om deze informatie op een voor velen begrijpelijke wijze weer te geven. Dat maakt het mogelijk om een gesprek met een arts goed voor te bereiden.

In eerste instantie wordt de informatie over de aandoeningen kanker, dementie en Alzheimer beschikbaar gesteld. Deze informatie is samengesteld voor patiënten, hun naasten en hun behandelend artsen en niet bedoeld voor wetenschappers of als wetenschappelijke tekst voor publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift.

De griepprik:
Tumorcellen kunnen zich ontwikkelen als de afweercellen van de patiënt deze niet herkennen en daardoor ongemoeid laten. Er zijn behandelingen die afweercellen in staat stellen om tumorcellen te gaan herkennen zodat zij kunnen worden bestreden. Hoewel er nog niet voor alle tumorsoorten een dergelijke methode bestaat en niet alle patiënten hier goed op reageren is deze benadering hoopgevend. Artsen verklaren dat zij zelfs weleens meemaken dat in weefsel gegroeide tumoren door de afweercellen als gevolg van herkenning vernietigd worden. Omdat deze behandelingen in Nederlandse ziekenhuizen bij een relatief klein aantal patiënten worden toegepast vroeg ik mij af of er een mogelijkheid is om uitbehandelde kankerpatiënten nog een kans op overleving te geven met een al beschikbare mogelijkheid namelijk de griepprik in tumorweefsel geïnjecteerd.
De effectiviteit is inmiddels door Amerikaans onderzoek bij tumoren van muizen en mensen vastgesteld. Het blijkt dan ook mogelijk te zijn dat het herkennen van tumorcellen ook bereikt kan worden door de onschadelijke virussen van de griepprik in of nabij tumorweefsel te injecteren. Als na een injectie de afweercellen de tumorcellen gaan herkennen dan zullen zij deze bestrijden en zal de kans op overleving toenemen.

Chemo en zout:
Een van de meest voorkomende oorzaken dat een kankerpatiënt te horen krijgt dat hij of zij is uitbehandeld is omdat de tumorcellen geen of onvoldoende chemo vanuit het bloed opnemen. Een normale zoutconcentratie in het bloed blijkt onvoldoende te zijn om agressieve tumorcellen te dwingen om de chemo in zich op te nemen waardoor zij vernietigd kunnen worden. Het tijdelijk verhogen van de zoutconcentratie in het bloed zal de weerstand van agressieve tumorcellen om chemo op te nemen ongedaan kunnen maken. Deze methode wordt al toegepast om DNA schade aan cellen te repareren.
Een arts zal kunnen beoordelen of deze mogelijkheid voor zijn of haar uitbehandelde patiënt veilig is.

Dementie en Alzheimer:
Voor de behandeling van dementie en Alzheimer zijn geen of nauwelijks bewezen effectieve behandelingen beschikbaar. Een geneesmiddel zal helaas nog jaren op zich laten wachten.
Recent onderzoek heeft vastgesteld dat de als oorzaak genoemde schade aan en eiwitophopingen in de hersenen ook bij veel ouderen wordt vastgesteld die geen klachten hebben. Er kan dan ook een andere oorzaak zijn. Dit kan bijvoorbeeld een zouttekort in het bloed en een gebrekkige voorziening van bloed naar de hersenen zijn. Dementie en Alzheimer komen voornamelijk bij ouderen voor evenals een zouttekort voornamelijk bij ouderen voorkomt. Het bereiken van voldoende bloed met daarin een normale zoutconcentratie naar de hersencellen is essentieel om de signalen tussen de hersencellen onderling door te kunnen geven. Artsen kunnen een bestaande tekortkoming relatief eenvoudig herstellen en daarmee de voorwaarde scheppen voor het herstellen of opnieuw aanleggen van verstoorde of uitgeschakelde verbindingen. De hersenstichting vermeld:
“Tot op hoge leeftijd kunnen er nieuwe verbindingen in de hersenen worden aangemaakt.” Indien voldoende bloed van de juiste samenstelling deze hersengebieden bereikt zal de kans op herstel kunnen toe nemen.